Wednesday, July 20, 2005

The CAS decision can be read online

The CAS has published their decision in the case the Catalonian Federation filed against the International Roller Sports Federation (FIRS).
The document is only available in French and can be downloaded at http://www.tas-cas.org/fr/pdf/catalans.PDF


Happy reading!

1 comment:

Paco Rivière said...

Traducció lliure de la part dispositiva:
TAS 2004/A/776 FCP c/FIRS ; page 22
PER AQUESTS MOTIUS
El Tribunal Arbitral de l'Esport:
1. Declara admissible el recurs presentat per la FCP el 14 de desembre de 2004.
2. Anul·la la decisió del Congrés de la FIRS del 26 de novembre de 2004, en allò que decideix sobre la qüestió de l'afiliació de la FCP en qualitat de membre de la FIRS.
3. Ordena ala FIRS, sigui per ella el seu Congrés, tornar-se a pronunciar de nou sobre la qüestió de l'afiliació de la FCP com a membre de ple dret de la FIRS en un termini màxim de 9 mesos a partir de la data de notificació d'aquesta Sentència, aplicant els regles que eren en vigor en el moment del vot anterior del 26 de novembre de 2004.
4. Rebutja el recurs de la FCP per té l'excedent.
5. Diu que els despeses de l'arbitrage, que seran calculats per l'Escrivania del TAS i notificades per acte separat, seran sostingudes a parts iguals per les dues parts.
6. Diu que cada part sosté els seves pròpies despeses.
Lausanne el 15, de juliol de 2005
El President, Bernard Foucher
Massimo Coccia, Àrbitre
Michele Bernasconi, Àrbitre
Laurent Isenegger, Secretari ad hoc